Jykia

Ajankohtaista

Uusi Rikosseuraamuslaitoksen yksikkö rakennetaan Jyväskylään


08.07.2016

Uudessa Rikosseuraamuslaitoksen yksikössä Laukaan vankilan ja Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimiston toiminnot yhdistetään Jyväskylään rakennettavaan uudisrakennukseen. Lähelle Jyväskylän keskustaa sijoittuva yksikkö edistää vankilakonseptin mukaisesti vankien omatoimisuutta, mahdollisuutta tehdä töitä ja opiskella sekä vankien kiinnittymistä rikoksettomaan elämään. Jyväskylän hanke on osa Rikosseuraamuslaitoksen toimitilaverkoston kehittämistä.

Keskeisellä sijainnilla hyödynnetään olemassa olevia verkostoja ja mahdollistetaan hyvin yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden pääsy palveluihin. Uusi vankila varmistaa myös usean kymmenen työpaikan säilymisen Jyväskylän seudulla.

Jykes Kiinteistöt Oy ja Senaatti-kiinteistöt ovat allekirjoittaneet pitkäaikaisen vuokrasopimuksen uuden Rikosseuraamuslaitoksen yksikön tilojen rakennuttamisesta. Sopimuksen mukaan Jykes Kiinteistöt rakennuttaa omistamalleen tontille Ramoninkadulle tilat uudelle, noin 60-paikkaiselle avovankilalle ja yhdyskuntaseuraamustoimistolle. Uudisrakennuksen valmistuttua siihen siirretään toiminnot nykyisestä Laukaan avovankilasta. Hankkeen kustannusarvio on noin 9 miljoona euroa.

”Taustalla oli myös huoli siitä, että avovankilan työpaikat menetetään Jyväskylän seudulta muualle. Hankkeesta ja toiminnasta on kerrottu kiinnostuneille naapurustoilloissa”, Jykes Kiinteistöjen toimitusjohtaja Juha Takala sanoo.

Senaatti-kiinteistöt tekee uusista tiloista vuokrasopimuksen Jykes Kiinteistöjen kanssa ja vuokraa kohteen edelleen Rikosseuraamuslaitokselle.

”Valtion virastojen tilahankinta on keskitetty Senaatti-kiinteistöille, jolloin kaikilla valtion virastoilla on jatkossa vain yksi vuokraisäntä. Toimintaa saadaan keskitettyä ja tehostettua”, aluejohtaja Esko Kangaskoski Senaatti-kiinteistöistä sanoo.

Toiminnan jatkaminen Laukaan avovankilassa ei ole mahdollista, sillä tilat vaatisivat peruskorjauksen eikä niistä silti saataisi tehokkaita ja nykytekniikan vaatimuksia täyttäviä.

”Uuden avovankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston paikka täyttää kaikki Rikosseuraamuslaitoksen sijainnille asettamat kriteerit. Se on lähellä palveluja, sopivasti suojassa ja hyvien liikenneyhteyksien varrella”, Kangaskoski sanoo.

Avovankilan toiminnan siirtäminen lähemmäs Jyväskylän palveluja tukee vankien hallittua vapauttamista. Henkilökunnan sijoittaminen yhteisiin tiloihin edistää osaltaan asiakkuuksien jatkumista vankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston välillä.

”Jyväskylässä pilotoidaan uudenlaisen vankilakonseptin mukaisia toimintatapoja, tiloja ja tekniikkaa. Uusi malli vahvistaa vangin omatoimisuutta. Lisäksi henkilökunnalla on enemmän aikaa kohdata vanki. Vanhoista tiloista ei olisi enää saatu sellaisia, että ne olisivat palvelleet toiminnallisuutta ja toiminnan tehokkuutta parhaalla mahdollisella tavalla”, toimitilapäällikkö Kauko Niemelä Rikosseuraamuslaitoksesta toteaa.

Tavoitteena on, että uusi Rikosseuraamuslaitoksen yksikkö olisi käyttökunnossa vuoden 2019 alussa. Tonttia koskeva asemakaavamuutos on vireillä, ja rakennustyöt on suunniteltu aloitettavan kesällä 2018.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Takala, Jykes Kiinteistöt Oy, puh. 050 574 8434, juha.takala@jykeskiinteistot.fi
Toimitilapäällikkö Kauko Niemelä, Rikosseuraamuslaitos, puh. 050 531 8285, kauko.niemela@om.fi

Aluejohtaja Esko Kangaskoski, Senaatti-kiinteistöt, puh. 0400 563 792, esko.kangaskoski@senaatti.fi

 


Takaisin uutisiin
 

Referenssejämme