Jykia

Ajankohtaista

Rikosseuraamuslaitoksen Jyväskylän kampuksen sijoittumisesta sopiminen etenee


11.03.2016

Rikosseuraamusasiakkaiden Jyväskylän kampus suunnitellaan sijoitettavaksi Tourulan kaupunginosaan, osoitteeseen Ramoninkatu 4 rakennettavaan uudisrakennukseen. Kampuksella tarkoitetaan Laukaan avovankilan ja Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimiston tilojen yhdistämistä yhdeksi toimivaksi, tehokkaaksi ja nykyaikaiseksi rikosseuraamusalan toimitilaksi.

Jyväskylän kampus -hanke sisältyy Rikosseuraamuslaitoksen toimitilavisioon ja oikeusministeriön päätökseen toimitilaverkoston kehittämisestä. Tavoitteena on rakentaa 60-paikkainen naisten ja miesten avovankila sekä yhdyskuntaseuraamustoimisto yhdistettynä samalle alueelle. Avovankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston asiakkaat ovat osin samoja ja tästä syystä heitä voidaan palvella osin samalla henkilökunnalla. Avovankilassa on ympärivuorokautinen valvonta. Kampus työllistäisi noin 40 henkilöä.

Hanke toteutetaan kustannusneutraalisti soveltaen uutta Rikosseuraamuslaitoksen vankilakonseptia. Hankkeesta syntyvät kustannukset katetaan Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimiston ja Laukaan vankilan toimintamenosäästöillä. Uudessa kampuksessa toimitilojen määrä vähenee nykyisestä. Samalla vältetään nykyisten Laukaan rakennusten vaatimat peruskorjausluonteiset rakennusinvestoinnit, joilla rakennukset saataisiin vastamaan nykyaikaisen rikosseuraamusalan vaatimia toiminnallisia tarpeita sekä tiloja.

Hankkeen sopijaosapuolet ovat Jykes Kiinteistöt Oy (tontin omistaja ja uudisrakennuksen rakennuttaja), Senaatti-kiinteistöt (rakennuksen vuokraaja) ja Rikosseuraamuslaitos (rakennuksen vuokraaja ja loppukäyttäjä). Sopimusneuvottelut ovat vielä osin kesken. Ehdollisten vuokra- ja yhteistyösopimusten allekirjoittamisen jälkeen haetaan kaavamuutosta tontille. Hankkeen toteuttaminen vaatii eri osapuolten hallitusten sekä oikeusministeriön hyväksymisen sekä valtiovarainministeriön raha-asiainvaliokunnan hyväksymisen. Jyväskylän kaupunki omalta osaltaan edistää hankkeen toteutumista kaavoituksella.

Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimisto sijaitsee tällä hetkellä Jyväskylän keskustassa. Laukaan vankila sijaitsee nykyisin Vihtavuoressa, 20 kilometrin etäisyydellä Jyväskylästä. Uusi kampus tullaan sijoittamaan lähelle Jyväskylän keskustaa. Rikosseuraamusalan toimipisteitä on useissa muissa suomalaisissa kaupungeissa myös keskustan tuntumassa ja niiden toiminnasta on saatu hyviä kokemuksia. Avolaitosvangit voivat näin ollen helpommin työskennellä alueen yrityksissä, julkisen hallinnon palveluksessa ja muun muassa ympäristönhoitotehtävissä.

Kampuksen sijoittuminen lähelle Jyväskylää tarkoittaa, että työpaikat ja rikosseuraamusasiakkaiden palvelut säilyvät Jyväskylän seudulla ja ovat helposti saavutettavissa. Kauppa-, koulutus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö lisääntyy. Vankien kiinnittyminen takaisin yhteiskuntaan helpottuu, kun he oppivat selviytymään arjesta vapautumisen jälkeenkin tuttujen palveluiden parissa.

Alustavan aikataulun mukaan kampus valmistuisi vuoden 2018 loppuun mennessä. Kaupunkilaisille on tarkoitus järjestää hankkeesta tiedotustilaisuuksia maalis- ja huhtikuun 2016 aikana.

Lisätietoja:

  • Laukaan avovankilan ja Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimiston johtaja Tuula Tarvainen, p. 029 56 80501,
  • Senaatti-kiinteistöt, aluejohtaja Esko Kangaskoski, p. 0205 811 550
  • Jykes Kiinteistöt Oy, toimitusjohtaja Juha Takala, p. 050 574 8434.

Takaisin uutisiin
 

Referenssejämme