Jykia

Ajankohtaista

Jykes Kiinteistöjen toimitiloihin 46 uutta yritystä vuonna 2014


19.01.2015

Jykes Kiinteistöt Oy:n tarjoamat toimitilat kiinnostivat erityisesti kasvuvaiheen yrityksiä sekä Jyväskylän seudulle sijoittuvia yrityksiä. Myös teollisuuden tilajärjestelyillä saatiin seudulle uusia toimijoita.

 

Talouden taantumasta huolimatta Jykes Kiinteistöt Oy:n vuokraustoiminta oli vuonna 2014 vilkasta. Vuoden lopussa yhtiöllä oli toimitiloissaan vuokralaisina yhteensä 150 yritystä. Uusista vuokralaisista Jyväskylän seudulle sijoittuneita yrityksiä oli 12 kappaletta, jotka työllistivät vuoden lopussa 30 henkilöä, startup-vaiheen yrityksiä 20 kappaletta (48 työpaikkaa) sekä muita yrityksiä 14 kappaletta (160 työpaikkaa). Jykes Kiinteistöillä oli viime vuonna omistuksessa tiloja yhteensä 95 000 neliömetriä, joiden vuokrausaste oli vuoden 2014 lopussa noin 95 prosenttia.

 

”Olemme tietoisesti kehittäneet kasvuvaiheen ja Jyväskylän seudulle sijoittuvien yritysten toimitilatarjontaa. Vuokrausaktiviteetti on ollut odotettuakin parempaa”, Jykes Kiinteistöjen toimitusjohtaja Juha Takala sanoo.

 

Teollisuusvuokralaisten kanssa tehdyt tilajärjestelyt turvasivat ja toivat uusia teollisuustyöpaikkoja

 

Jykes Kiinteistöt toteutti vuokralaisyritystensä kanssa toimitilajärjestelyitä vuonna 2014. Näiden yritysten vuokratiloja suhteutettiin vähentyneeseen tilatarpeeseen ja näin vapautuneisiin tehdastiloihin saatiin uusia teollisia vuokralaisia. Noin 300 työntekijän toimitiloja koskeneet järjestelyt auttoivat turvaamaan teollisten työpaikkojen säilymistä ja uusien syntymistä Jyväskylän seudulla. ”Teollisuustiloistamme löydettiin sopivia toimitiloja myös Jyväskylään sijoittuville yrityksille ja toiminnoille. Toimitilajärjestelyillä saatiin vuokralaisyrityksien liiketoiminnalle hyvät edellytykset tuottaa kilpailukykyistä liiketoimintaan Jyväskylän seudulla”, Takala korostaa.

 

Takala odottaa aktiivisen tilakysynnän jatkuvan myös vuonna 2015. Jyväskylään sijoittuu uusia kasvuhakuisia yrityksiä, ja kaupunkiin perustetaan edelleen vilkkaasti uutta yritystoimintaa.

 

”Uskomme, että pienillä yrityksillä on tilatarpeita myös vuonna 2015. Odotamme hyviä uutisia niin teollisuuden kuin alkavien yritysten osalta.”

 

Pienten yritysten palvelukonsepti toiminut hyvin

 

Pienten palveluyritysten sijoittumista Jyväskylän seudulle ja alkavien yritysten liiketoiminnan kasvua Jykes Kiinteistöt on nopeuttanut mikroyrityksille tarkoitetussa toimitilaympäristössä.

 

Mattilanniemen Spinaakkerissa toimii lähes 40 kasvuyritystä, joissa työskentelee yli 120 henkilöä. Toimitilat olivat täynnä vuoden 2014 lopussa. Myös Start up Leipomon tilat lähellä Jyväskylän keskustaa kiinnostivat vuonna 2014 kovasti pienyrityksiä. Tiloissa toimii nyt 20 yritystä ja toisen kerroksen saneeratut tilat ovat jo täynnä. Leipomon tilamäärä kasvaa pohjakerroksen ja ensimmäisen kerroksen saneerausten valmistuttua. ”Kiinnostus Spinaakkerin ja Leipomon tiloja kohtaan kertoo siitä, että pienten yritysten palvelukonseptimme on toiminut hyvin”, Takala sanoo. Jykes Kiinteistöjen tavoitteena on, että Start up Leipomossa toimii vuonna 2015 yli 30 yritystä.

 

JYKES KIINTEISTÖT

 

Jykes Kiinteistöt Oy on merkittävä toimitilojen ja työpaikka-alueiden kehittämiseen ja omistamiseen keskittynyt toimija Jyväskylän alueella. Vuonna 1983 perustetun Jykes Kiinteistöt Oy:n omistavat Jyväskylän kaupunki, Laukaan kunta ja Muuramen kunta. Omistuksessa on teollisuus-, toimisto- ja varastotiloja yrityspuistoissa ja muilla keskeisillä paikoilla. Lisäksi yhtiöllä on ulkopuolisia kiinteistöjä hallinnoitavana. Arvio vuoden 2014 liikevaihdosta: 8,5 milj. € ja arvio taseesta: 81 milj. €. www.jykia.fi

 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juha Takala, Jykes Kiinteistöt Oy, p. 050 574 8434, juha.takala@jykeskiinteistot.fi


Takaisin uutisiin
 

Referenssejämme